Z dziejow jczyka polskiego. Objasnienia do rozprawy W. W. Makuszewa p. t. "Slady wplywu ruskiego na ... (1880) — Справочник коллекционера

Z dziejow jczyka polskiego. Objasnienia do rozprawy W. W. Makuszewa p. t. "Slady wplywu ruskiego na ... (1880)

Материал из Справочник коллекционера
Перейти к: навигация, поиск
Z dziejow jczyka polskiego. Objasnienia do rozprawy W. W. Makuszewa p. t. "Slady wplywu ruskiego na pismiennictwo staropolskie", wydrukowanej w czasopismie roszyjskim "Slawianskij sbornik" (t. 3) napisal Ad. Ant. Krynski. Warszawa. Druk K. Kowalewskiego 1879. 8°, 54 стр.: [Рец. и др. рец.] / И. Бодуэн-де-Куртенэ. - Воронеж: Тип. Губ. правл., ценз. 1880. - 16 с.; 24 см. - Отт. из "Филол. зап.", 1880 г. вып. 2. - Без тит. л. и обл. - Перед загл.: Библиография. - Авт. указан в конце текста

Издание в библиотеках

РГБ; РНБ; МГУ
Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты